Formulieren

FORMULIEREN

Aanmeldformulier SALTO De Bergen

Indien u overweegt uw kind aan te melden op onze school, dan kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen. Dit gesprek heeft u met de directeur van de school. Hij zal u een aanmeldingsformulier verstrekken. Dit formulier dient u volledig in te vullen, te ondertekenen en op school in te leveren.

Aanvraagformulier verlof vanwege buitengewone omstandigheden

indien u kort buitengewoon verlof wenst buiten de reguliere vrije dagen, dan kunt u hiervoor een verlofaanvraag indienen bij de directeur van de school. Deze aanvraag wordt getoetst en u ontvangt bericht of het verlof is toegestaan. U dient de aanvraag tijdig te doen. In de toelichting bij het formulier kunt u lezen waar verlof voor mag worden verleend.

Aanvraagformulier vakantieverlof

Dit verlof wordt slechts onder zeer strikte voorwaarden toegekend. Lees hiervoor de toelichting.