Groep 3

GROEP 3

In groep 3 staat het lezen centraal. Voor de meeste kinderen gaat er een nieuwe wereld open. Namelijk de wereld van letters en woorden. Er zijn ook kinderen die al een aantal letters kennen of al zinnen kunnen lezen. Met onze leesmethode Veilig Leren Lezen kunnen we al deze kinderen zo optimaal mogelijk en op een leuke manier begeleiden in hun leesontwikkeling.
We vinden het ook erg belangrijk dat de kinderen goed leren rekenen en schrijven. Daar wordt dus veel tijd en aandacht aan besteed. Natuurlijk gaan we regelmatig knutselen, tekenen, liedjes zingen en school tv kijken. We bespreken ook hoe we op een gezellige en fijne manier met elkaar om willen gaan.
Wat ook erg leuk is in groep 3 is de gymles. De gymles wordt namelijk in de grote gymzaal gehouden. Hier hebben we de ruimte en de materialen om heel fanatiek en sportief te gymmen en verschillende sporten te beoefenen.
Net als in groep 1 en 2 werken we met een planbord en een weektaak. Hierbij wordt de kinderen geleerd om zelfstandig te werken.
Een aantal weken in het schooljaar wordt er extra tijd gestoken in knutselen, zingen en toneelspelen. We zijn ons dan aan het voorbereiden op de klassenviering. Bij de klassenviering laten wij verschillende optredens zien en horen aan de andere groepen van onze school en aan de ouders. Dit resulteert vaak in een fantastische mini-musical.
Zoals u kunt lezen wordt er dus heel veel gedaan, ontdekt en geleerd in onze groep 3. Een gezellig en leerzaam schooljaar!
Vriendelijke groetjes van juf Sylvia.