Groep 5

GROEP 5

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ook dit schooljaar ben ik weer de leerkracht van groep 5. Natuurlijk komen de vakken als rekenen, taal en lezen in groep 5 ook weer aan bod, maar de kinderen krijgen er nog een aantal nieuwe vakken bij! Wekelijks staan de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs/techniek op het programma. Er komen allerlei verschillende onderwerpen aan bod, zoals de jagers en de boeren, zintuigen en de waterkringloop.
Ook moeten de kinderen dit jaar voor het eerst een boekbespreking en spreekbeurt houden, spannend!
In groep 4 zijn de kinderen al begonnen met het leren van de tafels. In groep 5 gaan we hiermee verder. Het is belangrijk dat de kinderen de tafels van 1 t/m 10 uit hun hoofd kennen halverwege groep 5. Dit jaar kunnen ze hun tafeldiploma halen!
Ook dit jaar staan er allerlei leuke activiteiten op de planning, zoals de viering, verschillende uitstapjes en feestdagen. Het Sinterklaasfeest zal dit jaar anders verlopen dan de kinderen gewend zijn. Ze gaan voor het eerst aan de slag met het knutselen van een surprise voor een klasgenoot.
Naast al deze leuke activiteiten moet er dit jaar ook hard gewerkt worden natuurlijk. In de bovenbouw wordt de leerstof steeds pittiger en wordt er van de kinderen verwacht dat zij steeds beter zelfstandig de opdrachten kunnen verwerken.
Kortom het wordt een gezellig en leerzaam schooljaar!
Mochten er nog vragen zijn, loop dan gerust een keer binnen.

Groetjes,
Nicole van der Zanden