Groep 7

GROEP 7

Beste ouders, hallo kinderen,

Ook dit schooljaar ben ik weer samen met mijn collega Harm Wilms, de leerkracht  van groep 7. Mijn naam is Geert van den  Eertwegh en werk sinds 1992 op basisschool De Bergen. In deze periode  heb ik hoofdzakelijk in bovenbouw groepen gewerkt. Het mooie aan het werken met de oudere kinderen op de basisschool vind ik  het samen werken en ontdekken welk vervolg onderwijs het best past bij ieder kind.
Dit jaar is weer een bijzonder jaar: we zitten in een combinatie groep met enthousiaste kinderen die er zin in hebben. Met aardrijkskunde gaan de kinderen van groep 7 Europa  ontdekken.  Tijdens een van de  geschiedenislessen brengen de kinderen van groep 7 een bezoek aan het museum Bevrijdende Vleugels in Best.
De kinderen van groep 7 gaan zich in dit jaar al oriënteren op het voortgezet onderwijs. In januari wordt er al een voorlopig advies uitgebracht, en aan het einde van het schooljaar volgt de Cito Entreetoets waarvan de uitslag ook al een beeld geeft richting voortgezet onderwijs. Spannend is natuurlijk ook het schoolkamp  in Eersel, samen met de kinderen van groep 8.
Natuurlijk staat er nog veel meer te gebeuren dit schooljaar. Bent u benieuwd wat de kinderen dit schooljaar nog meer gaan doen, loop dan gerust een keer binnen voor een afspraak.