Groep 8

GROEP 8

Groep 8 heeft dit jaar een afwisselend programma.
Naast het dagelijkse schoolwerk zal groep 8  kennismaken met het voortgezet onderwijs door middel van een bezoek  aan diverse scholen. Voor kinderen en ouders van groep 8 ( en voor groep 7 ) zal een informatieavond georganiseerd worden waarin diverse scholen van het voortgezet onderwijs voorlichting zullen geven.
In het lesprogramma zal steeds vaker geoefend worden in vaardigheden die je in alle niveaus van het voortgezet onderwijs kan toepassen. Een leeromgeving die voor een deel digitaal is hoort daar ook bij.
Natuurlijk is motivatie, je verantwoordelijkheid kunnen nemen, prettig en respectvol met elkaar omgaan de basis om samen met plezier te kunnen leren.
Een hoogtepunt van dit jaar zal voor veel kinderen het schoolkamp zijn, een actieve week waarin veel beleefd wordt!

Groep 8 zal hun laatste jaar op De Bergen afsluiten met een musical!
Frits van der Kloet