Interne begeleiding

INTERNE BEGELEIDING

Aan onze school zijn twee interne begeleiders verbonden. Carolien Jongeling begeleidt de groepen 1 t/m 4 en Harm Wilms de groepen 5 t/m 8 bij leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Enkele dingen die daaronder vallen zijn;
Besprekingen met leerkrachten over leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Dat kunnen kinderen zijn die uitvallen op bepaalde gebieden, maar ook kinderen die uitblinken op bepaalde gebieden.
Indien nodig nemen zij individuele testjes af bij kinderen. Ze zorgen voor toetsen en bespreken de resultaten met de groepsleerkrachten. Ook hebben zij contacten met externen in hun vakgebied.