Kapstokregels

KAPSTOKREGELS

Schoolregels zijn niets nieuws. Maar op de Bergen zijn de drie kapstokregels die omschrijven hoe kinderen met elkaar en met de spullen moeten omgaan erg belangrijk. Ze hangen in alle klaslokalen en overal in de gangen. Iedere week worden ze in alle groepen besproken. Hiervoor gebruiken we mede een methode. De methode “Kinderen en … hun sociale talenten” stelt sociaal competent gedrag centraal: sociale kennis, vaardigheden en houding. Voor ieder leerjaar krijgen kinderen lessen op hun eigen niveau binnen hetzelfde thema. Elke les heeft een vaste opbouw. De lessen geven ook handreikingen voor oefening in echte situaties buiten de les.   

De drie kapstokregels zijn:

  • Wij gaan correct met elkaar om
  • Wij gaan prettig met elkaar om
  • Ik verbeter de omgang met elkaar