Leerlingen aanmelden

LEERLINGEN AANMELDEN

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur van onze school. (040-2528883)  U krijgt dan een rondleiding, informatie over onze school en u kunt uw vragen stellen. We hebben voor u een informatiemapje met het (Voor)aanmeldingsformulier.  Als u dit inlevert gaat onderstaande procedure in werking.

  1. U vult het voor-aanmeldformulier volledig in. Dit dient door beide ouders/verzorgers ondertekend te worden. Bent u een alleenstaande ouder dan kunt u dit op het formulier aangeven.
  2. U stuurt het formulier op naar school, samen met een kopie van bijvoorbeeld de zorgverzekeringspas of de ID kaart van uw kind. Hierop moet het Burger Service Nummer (BSN) zichtbaar zijn.
  3. U ontvangt van onze school een brief van bevestiging ontvangst van het formulier met verdere informatie over de procedure.
  4. Onze Interne Begeleider neemt t.z.t. contact met u op voor een intake-gesprek. Hiervoor dient u het intakeformulier in te vullen en bij dit gesprek mee te nemen.
  5. Na dit gesprek bespreken wij in ons overleg tussen directie en interne begeleiding uw kind. Zijn er geen bijzonderheden met uw kind, dan is uw kind in de regel toelaatbaar. Over het algemeen hebben wij een plaats voor uw kind. Mochten er bij ons onverhoopt toch geen plaatsen meer zijn, dan kunnen wij u adviseren welke andere scholen er verder in de wijk aanwezig zijn. Eventueel kunnen wij voor u een eerste contact met deze school leggen.
  6. Mochten er uit het gesprek onverhoopt wel zaken tevoorschijn komen waardoor wij uw kind niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, dan delen wij u dit zo spoedig mogelijk mede in het intakegesprek of in een vervolggesprek. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een school die wel de juiste ondersteuning kan bieden. In ons Schoolondersteuningsprofiel hebben wij aangegeven welke ondersteuning wij kunnen bieden als school.
  7. Uw kind mag op onze school starten op de eerste schooldag na zijn of haar vierde verjaardag. Daaraan voorafgaand zijn er een aantal wen ochtenden. De leerkracht van uw kind neemt hiervoor contact met u op. Indien u een maand voor aanvang op onze school nog niks gehoord heeft, verzoeken wij u zelf contact op te nemen. De laatste vier weken van het schooljaar stromen er geen leerlingen meer in.

Wij hopen dat deze procedure voor u helder is. Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. De procedure is tot stand gekomen na ingang van de nieuwe wetgeving omtrent Passend Onderwijs in augustus 2015.

Uiteraard willen wij graag onderwijs voor uw kind gaan verzorgen, maar we willen allereerst in het belang van u en uw kind van tevoren inschatten of uw kind bij ons op school op de juiste plaats zit. Vandaar deze zorgvuldige procedure.