Onze School (info)

ONZE SCHOOL (INFO)

De Bergen is een openbare school met tussen de 180 en 200 leerlingen die gegroepeerd zijn in 8 groepen. De Bergen heeft een open sfeer met een open communicatie naar leerlingen, collega’s en ouders: Zij moeten zich er thuis voelen.
Schoolgids
Naast deze website kunt u uitgebreide informatie over onze school krijgen via de schoolgids. De school staat er volledig in toegelicht. Door op de volgende link SchoolgidsdeBergen20172018 te klikken,  kunt u de schoolgids  van dit schooljaar bekijken. Natuurlijk kunt u de schoolgids ook persoonlijk bij ons op komen halen. Informatie uit de schoolgids komt deels uit een breder plan van aanpak van onze school, het schoolplan. De schoolgids wordt ieder jaar aangepast. Een deel van de aanpassingen wordt verwerkt in de schoolkalender, die elk jaar uitgereikt wordt aan ouders.

Schoolkalender
In het begin van het schooljaar krijgen de ouders een schoolkalender met daarop belangrijke data vermeld. Hierbij moet u denken aan vrije dagen, vakanties, vieringen e.d. Ook staat er informatie op die voor u als ouder erg handig is om bij de hand te hebben. Zoals bijvoorbeeld gymtijden, vergaderdata van de medezeggenschapsraad en informatie over de oudervereniging. Via de volgende link Kalender 20152016  kunt u de schoolkalender bekijken