Ouders

OUDERS

Het team van De Bergen stelt het zeer op prijs dat ouders betrokken zijn en worden bij de school. Er moet sprake zijn van een duidelijke samenwerking van school en ouders.
De betrokkenheid van ouders met school wordt mede vergroot door de verschillende informatiestromen, zoals de persoonlijke gesprekken, ouder/informatieavonden, de ideeënbus, O ja-nieuws en de schoolgids. Bij de ingangen van de school hangen informatieborden met speciale mededelingen.
Daarnaast zijn er specifieke activiteiten waar ouders voor gevraagd worden. Hierin speelt onze oudervereniging een actieve rol.