Oudervereniging

OUDERVERENIGING

De oudervereniging van saltoschool De Bergen bestaat sinds december 2004. Momenteel wordt de oudervereniging gevormd door een zevental ouders. De ouders worden vanuit het team ondersteund door tweeleerkrachten.
Deze groep van enthousiaste ouders en teamleden zet zich in om voor de kinderen van De Bergen allerlei activiteiten in en rond de school te organiseren. Gedurende het schooljaar worden er circa 10 vergaderingen belegd. In de eerste vergaderingen wordt bepaald wat de activiteiten zullen zijn. Deze worden in de loop van het jaar nog bijgesteld aan de hand van de actualiteiten die zich aandienen en eventuele vragen die gesteld worden.

Het doel van de OV is niet alleen om leuke activiteiten te organiseren, maar ook om ouders zoveel mogelijk de gelegenheid te geven eraan deel te nemen. Via brieven en de O-ja worden de activiteiten aangekondigd, waarna ouders zich kunnen aanmelden.
Om alle activiteiten op een leuke manier te kunnen blijven realiseren, zijn we altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen meedenken en organiseren. U kunt zelf bepalen hoe groot uw inbreng is.
De vergaderingen van de OV zijn openbaar en staan op de schoolkalender vermeld. We vergaderen steeds van 20 uur tot ongeveer 22 uur. U bent van harte welkom en kunt ook altijd met vragen en opmerkingen bij ons terecht.