Start in de klas

START IN DE KLAS

Onze school start om 8.45u. Vanaf 8.35u is het gebouw open en kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen komen. In de klas begroeten ze de leerkracht en kunnen dan starten met hun werk.

Ieder jaar is er een informatieavond voor ouders waar algemene informatie over de school wordt gegeven en ouders op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Ook is een deel van de avond gereserveerd om de ouders specifieke informatie te geven over het leerjaar van hun kind.