Team

TEAM

Het team van De Bergen bestaat uit 13 medewerkers. Enkele teamleden hebben meerdere functies. Er zijn 10 groepsleerkrachten, 2 interne begeleiders,  2 directieleden. In onze schoolgids vindt u een uitgebreider overzicht van het team.
Het team vergadert regelmatig. Soms volledig, meestal in subgroepen. Ontwikkelpunten worden opgesteld en doelstellingen op haalbaarheid getoetst. Indien nodig krijgt het team assistentie van organisaties van buitenaf. Geregeld volgen teamleden aanvullende cursussen. Veelal worden de groepsleerkrachten ondersteund door de interne begeleiders.