Visie & Missie

VISIE/MISSIE

Visie:
– De Bergen is een veilige, inspirerende en op ontwikkeling gerichte school.
– Op de Bergen hebben alle kinderen gelijke kansen.
– Op de Bergen leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen.
– Op de Bergen krijgen de kinderen veelzijdig onderwijs en de aandacht die ze nodig hebben. Zowel op cognitief, sociaal/emotioneel, creatief, als op motorisch gebied.
– Op de Bergen staan structuur, regelmaat en actieve leerprocessen centraal.
– Op de Bergen staan spelen, leren en samenwerken in het teken van respect hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar.
– Als je op De Bergen met kinderen werkt, werk je ook met ouders. De Bergen betrekt de ouders bij de school.
– De Bergen is een organisatie, waar mensen met en van elkaar leren.

 

Missie:
In een veilige schoolomgeving bieden we de kinderen uitgebreid en veelzijdig onderwijs aan, waardoor ze actief de noodzakelijke kennis, vaardigheden en houding leren om zich optimaal te ontwikkelen.