Wetenschap & technologie onderwijs op de bergen

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ONDERWIJS OP DE BERGEN

Leerarrangementen – Wetenschap & Technologie – 21ste Century Skills

In de steeds veranderende  complexe maatschappij zullen kinderen andere vaardigheden moeten ontwikkelen, dan alleen kennis opnemen en reproduceren. Deze vaardigheden worden onder andere vertaald in de 21ste century skills. Zij zijn steeds belangrijker voor onze leerlingen die nog opgeleid moeten worden voor een toekomstige baan.

21th century skills

Als Saltoschool de Bergen vinden wij deze vaardigheden zo belangrijk voor onze kinderen, dat we ze in ons onderwijs willen inbedden. Het afgelopen schooljaar hebben we de kinderen kennis laten maken met opdrachten waarin onderdelen van de 21st Century Skills aan bod kwamen. Dit schooljaar hebben we de opdrachten uitgebreid door een start te maken met het maken van leerarrangementen in alle groepen. In het verwerken van deze arrangementen moeten de kinderen onder andere samenwerken, presenteren, onderzoeken en onderdelen op de computer verwerken. We willen de leerarrangementen op dit moment vooral integreren in onze zaakvakken om er zo voor te zorgen dat kinderen de houding, kennis en vaardigheden ontwikkelen die horen bij de toekomst.

Wij willen uiteindelijk kunnen zeggen:”Op de Bergen maken de 21steCentury Skills integraal deel uit van ons onderwijs.”