>

Overblijven/Continurooster

SALTO-school De Bergen heeft een continurooster. Dit houdt in dat uw kind op school overblijft. Er is tussen de middag een pauze van 12.00 tot 12.45 uur. Om 12.45 uur gaat de bel en gaan de kinderen naar binnen en starten de lessen om 12.50 uur. De leerkrachten houden tijdens de pauze toezicht. 

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883