>

Missie en Visie

Missie
In een veilige schoolomgeving bieden we de kinderen uitgebreid en veelzijdig
onderwijs aan, waardoor ze actief de noodzakelijke kennis, vaardigheden en houding
leren om zich optimaal te ontwikkelen.
 
Visie:
Bij ons op school…
  • creëren we een veilige, inspirerende en op ontwikkeling gerichte omgeving.
  • hebben alle kinderen gelijke kansen.
  • leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen.
  • krijgen de kinderen veelzijdig onderwijs en de aandacht die ze nodig hebben. Zowel op cognitief, sociaal/emotioneel, creatief, als op motorisch gebied.
  • staan structuur, regelmaat en actieve leerprocessen centraal.
  • staan spelen, leren en samenwerken in het teken van respect hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar.
  • werken wij met kinderen en ook met ouders.
  • betrekken wij de ouders actief bij de school.
  • leren mensen met en van elkaar.

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883