>

Methodes

Uw kind krijgt op SALTO-school De Bergen modern onderwijs gericht op de 21ste eeuw, waarbij veel aandacht is voor het prettig omgaan met elkaar. 
Onze enthousiaste leerkrachten en begeleiders dagen uw kind maximaal uit. Wij leren kinderen om met zelfvertrouwen, hard werken, lef en discipline hun talenten in te zetten, zodat ze kunnen stralen. We werken onder andere met de volgende methodes:
 
SALTO-school De Bergen is daarnaast een aspirant Brainportschool[MP3]. Door nauwe samenwerking met scholen, bedrijven en organisaties in de regio zorgen we voor betere aansluiting van de lessen in de klas met de realiteit van buiten de school. Heel belangrijk, want de kinderen van nu zijn de werknemers van de toekomst.

 

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883