>

International Primary Curriculum (IPC)

Uw kind komt continu in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij hebben kinderen te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen.
Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. Bij SALTO-school De Bergen leert uw kind via de lesmethode IPC omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.
Elke middag werken we met IPC. Dit is een toekomstgerichte lesmethode waarbij het ontwikkelen van het talent van uw kind, internationalisering en 21st Century Skills centraal staan. Dit zorgt voor een onderzoekende, nieuwsgierige en probleemoplossende houding bij de kinderen. 
 
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur bieden we binnen IPC geïntegreerd aan. Hierbij werken we met thema's. Een voorbeeld hiervan is het thema 'Werking van de brein'. Binnen dit thema gaan kinderen dan onder andere samenwerken, onderzoeken, met de computer aan de slag en presenteren. Op deze manier ontwikkelt uw kind de houding, kennis en vaardigheden die horen bij de toekomst. 
Zie ook https://ipc-nederland.nl/


 

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883