>

Gym (locatie, dagen en tijden)

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs per week verplicht op de basisschool. Leerlingen krijgen minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. Wij voldoen hiermee aan de nieuwe wetgeving middels een roulatiesysteem en buitenlessen. Dit houdt in dat de klassen gedurende het jaar wisselen van dag en tijdstip. U wordt hier tijdig over geïnformeerd door de groepsleerkracht. De gymlessen worden door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs op dinsdag en donderdag gegeven. De groepen 3 t/m 8 gymmen 1 keer per week in de grote gymzaal. Die bevindt zich aan de Klipperstraat bij de Trudoschool. Hier lopen we gezamenlijk naartoe. De buitenlessen worden op de speelplaats van de school gegeven. De kleuters gymmen 2 keer per week in het speellokaal op school. 


 
 

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883